Przejdź do treści
OCENIANIE

Ocenianie

Oceniamy opisowo

To nauczyciel bacznie obserwuje dziecko – wspiera jego zdolności i mocne strony, a jeżeli widzi, że uczeń z jakimś zagadnieniem radzi sobie trochę gorzej, pomaga mu poprawić wyniki.

Informacja o postępach

Celem oceny jest poinformowanie ucznia i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy.

Full customer care service - Minimal vector icon. Vector illustration
motivation

Współpraca

Uczymy dzieci raczej współpracy niż rywalizacji. Zadania typu projektowego uczą pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, opracowywania wspólnych strategii, dostrzegania swoich kompetencji na tle grupy. Umiejętności społeczne traktujemy na równi z naukowymi. Wszytko dzięki autorskiemu programowi nauczania.

Szczęście

Dzieci nieoceniane są szczęśliwsze. Według badań HDR nastąpiła eskalacja smutku w wymiarze globalnym*, Duńczycy co roku w badaniach okazują się najszczęśliwszym narodem.

* Odsetek dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej doświadczających smutku wzrósł z nieco ponad 20% w 2010 r. do ok. 35% w 2020 r. [Human Development Report 2021/2022]

cooperation
happy

Zdrowie psychiczne

Brak ocen cyfrowych jest profilaktyką depresji. Zdrowie psychiczne jest kluczowym elementem uczenia się, rozwoju i ogólnego zdrowia każdego człowieka. Dbamy o wzrost kluczowych wskaźników zdrowia psychicznego, takich jak: radość, optymizm, aktywność w zabawie, nauce i codziennych obowiązkach, poczucie sukcesu, zadowolenie z siebie oraz relacji rówieśniczych czy radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
[Pilecka, W. (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży jako dyscyplina stosowana.]

mental health