Przejdź do treści
TWÓRCY

Założycielka szkoły

Joanna Stróżyk

Jestem dydaktyczką, matematyczką, badaczką, nauczycielką i mamą. Od 18 lat pracuję z dziećmi w różnym wieku, obserwując zmiany w ich zaangażowaniu i poziomie odnoszonych sukcesów w zależności od formy prowadzonego nauczania. Podczas studiów doktoranckich miałam okazję spotkać wielu ekspertów w zakresie edukacji, poznać wyniki wnikliwych badań nad efektywnością kształcenia w różnych częściach świata zarówno w tradycyjnych systemach jak i w edukacji alternatywnej. Przez 10 lat pracowałam w jednej z najlepszych szkół poznańskich, wprowadzając innowacyjne metody nauczania do tradycyjnej klasy oraz wypuszczając spod skrzydeł laureatów i finalistów konkursów i olimpiad matematycznych (na poziomie SP i LO). Poznałam również osobiście specyfikę pracy niepublicznej placówki oświatowej funkcjonującej w ramach edukacji alternatywnej. Przez lata pracy dydaktycznej z sukcesem udało mi się „zarazić” matematyką wiele młodych umysłów i zmotywować do samodzielnej i twórczej pracy nawet tych najbardziej nieprzekonanych. Uczniowie zawsze chętnie i aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie lekcjach, wiedząc że jestem ich przewodnikiem w świecie matematyki, który mogą samodzielnie eksplorować wielokrotnie błądząc i odnajdując się w meandrach królowej nauk.   Od kilku lat prowadzę firmę Po Godzinach, która specjalizuje się w aktywnościach edukacyjno- rozrywkowych, rozwijających umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. Opracowuję autorskie programy i organizuję zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Na „Mądrej Główce” młodsze dzieci podczas zabawy poznają piękno matematyki, zupełnie nieświadomie podejmując niemały wysiłek intelektualny. Starsze, podczas zajęć grupowych lub indywidualnych, uczą się logicznie myśleć i rozwiązywać problemy, planować swój rozwój i samodzielnie pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności. Ponadto równolegle organizuję warsztaty kreatywne, fabularyzowane gry terenowe, zabawy typu Escape Room, półkolonie- wszystko co sprawia radość dzieciom, a jednocześnie rozwija je w wielu aspektach.  Moje działania w ostatnich latach cieszyły mnie bardzo, bo obserwowałam jak cudownie dzieci rozwijają się, gdy się je inspiruje i nie przeszkadza. Nie mogę jednak zrozumieć dlaczego wszystkie „fajne” dziecięce aktywności mają dziać się „po godzinach”. Przecież po to jest szkoła- żeby dziecko poznawało świat swoimi oczami, nie przez pryzmat dogmatycznych nauczycieli i nudnych podręczników. Wiem, że wielu rodziców „patrzy szerzej” i dostrzega konieczność zmian w edukacji. Jedna z nich dostępna jest tu i teraz- lokalnie- w Komornikach! Stwórzmy razem szkołę, o której marzymy!