Przejdź do treści
OPŁATY

Opłaty

oplaty

Nasza szkoła to nie tylko zajęcia główne, ale również różnorodne zajęcia dodatkowe dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci. Od 7:30 do 16:30 dzieci mają zaplanowane m.in.:

  • zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,
  • codzienny język angielski oraz dodatkowe konwersacje,
  • zajęcia matematyczno – logiczne,
  • warsztaty kreatywne, kulinarne, artystyczne, techniczne i inne,
  • treningi kompetencji emocjonalno- społecznych,
  • aktywności ruchowe, zajęcia rytmiczne, taneczne, teatralne i umuzykalniające.


Staramy się tak zorganizować czas i przestrzeń, aby dzieci nie musiały uczęszczać na inne zajęcia pozalekcyjne.

Organizowane przez szkołę zajęcia są wliczone w cenę czesnego.  

Opłata miesięczna na rok szkolny 2024/25 wynosi 1700 zł. Przewiduje się zniżkę w wysokości 200 zł na drugie dziecko w szkole.

Na życzenie rodziców szkołą może zaprosić firmę zewnętrzną do przeprowadzenia innych, dodatkowych płatnych zajęć na miejscu lub z dowozem dzieci, np. basen, akrobatyka, piła nożna itp.