Przejdź do treści
PROGRAM

Program nauczania

Autorski program

Autorski program nauczania opracowujemy przy współpracy z doświadczonymi pedagogami podążając za najnowszymi trendami edukacji XXI wieku. Realizujemy podstawę programową i nie tylko. Nad pracami czuwa kadra akademicka UAM.

System duński

Wzorujemy się na najlepszych systemach edukacyjnych (m. in. system duński nastawiony na rozwój umiejętności logicznych i analizę danych), naukę języka obcego i naukę poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów), wykorzystujemy nowoczesne formy nauczania, takie jak blended learning, pracę metodą projektu czy gamifikację.

program2
dania

Nauka przez zabawę

Uczymy się przez zabawę, doświadczenie, eksperyment, obserwację, działanie. Realizujemy projekty krótko- i długo- terminowe.

Kompetencje XXI wieku

Rozwijamy kluczowe kompetencje XXI wieku- kreatywność, samodzielność, umiejętność współpracy, szeroki wachlarz kompetencji miękkich. 

zabawa
kompetencje xxi

Nie oceniamy

Poprzez rzetelną i regularną informację zwrotną dla dziecka i rodzica pomagamy być świadomym poziomu swoich kompetencji. Motywujemy do rozwoju, ale nie zmuszamy.

Język angielski

Kładziemy nacisk na język angielski, żeby umożliwić dzieciom w starszych klasach naukę w oddziałach dwujęzycznych. Używamy angielskiego na co dzień podczas zabawy i nauki.

Full customer care service - Minimal vector icon. Vector illustration
english

Nie tylko szkoła

Dużo czasu spędzamy poza murami szkolnymi- bawimy się, uczymy, odpoczywamy i budujemy relacje. Na wycieczkach organizujemy sytuacje edukacyjne osadzone w rzeczywistości, przez co mocniej angażujące dzieci do odkrywania świata.

Wychowanie

W kwestiach wychowawczych kładziemy nacisk na relacje między dzieckiem a dorosłym, wzajemny szacunek i odpowiedzialność osobistą. Opieramy się na paradygmacie wychowawczym Jespera Julla, bazującym na zaufaniu do naturalnych kompetencji dziecka.

forest
Vector hands. Hand care. Childish hand. Support symbol. Helpful people. Hand on hand. Two hands.